Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami

 

 

Clipboard01

Gorzków-Osada, 1 sierpnia 2016 r.

 

Informuje się, że w związku z realizacją projektu pn. „Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim”, współfinansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz środków krajowych, w dniu 4 sierpnia 2016 r. o godz. 14-tej w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Gorzkowie-Osadzie, przy ul. Nadrzecznej 4, odbędzie się spotkanie konsultacyjne dot. realizacji inwestycji kluczowej w Gminie Gorzków.

Do udziału zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców, przedsiębiorców i organizacje pozarządowe z terenu Gminy Gorzków. Spotkanie zostanie przeprowadzone z udziałem zewnętrznego moderatora.

 

 

Marek Kasprzak

/-/ Wójt Gminy Gorzków

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//