Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Gorzków-Osada, dnia 11 kwietnia 2017 r.

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GORZKÓW

 

               Wójt Gminy Gorzków informuje, że w dniach od 18 kwietnia 2017 r. do 24 kwietnia 2017 r. odbędą się konsultacje społeczne w przedmiocie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Gorzków dla potrzeb sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzków. Konsultacje mają na celu zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru kryzysowego, na podstawie analizy koncentracji negatywnych zjawisk ze sfery społecznej oraz uzupełniająco ze sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej, a także technicznej.

Konsultacje przeprowadzone będą w następujących formach:

1. Spaceru badawczego połączonego z wywiadami w dniu 20.04.2017 r. od godz. 13: 00 (spotkanie przed budynkiem Urzędu Gminy). Zgłoszenie udziału należy przesłać do dnia 20.04.2017 r. do godziny 11:00 drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod nr 846838156, podając swoje imię i nazwisko. Rozmowy z mieszkańcami oraz lokalnymi liderami będą miały na celu omówienie wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Gorzków.

2. Debaty konsultacyjnej w dniu 21.04.2017 r., na której omówiony zostanie projekt wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Gorzków – opracowany na podstawie danych zastanych pochodzących z instytucji publicznych oraz ankiet dostarczonych przez mieszkańców Gminy. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 15:00 w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Gorzkowie-Osadzie.

3. Zbierania uwag za pomocą formularza i ankiety zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gorzków oraz na stronie internetowej Gminy Gorzków – www.gorzkow.eu. Wypełnione i opatrzone czytelnym podpisem formularze oraz ankiety można dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie od dnia 18.04.2017 r. do dnia 24.04.2017 r. do Urzędu Gminy Gorzków pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Gorzków, ul. Główna 9, 22-315 Gorzków-Osada lub elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy Gorzków, do godziny 15.30.

Projekt mapy określającej wyniki diagnozy i wskazane obszary oraz formularz konsultacyjny i ankieta będą dostępne od dnia 11 kwietnia 2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gorzków, stronie internetowej Urzędu Gminy Gorzków – www.gorzkow.eu oraz w sekretariacie Urzędu Gminy Gorzków, w godzinach pracy Urzędu Gminy od 7.30 do 15.30.

Uwagi, propozycje i opinie zgłoszone na formularzu niepodpisanym imieniem i nazwiskiem oraz złożone przed lub po upływie wyznaczonego terminu konsultacji tj. od dnia 18 kwietnia 2017 r. do dnia 24 kwietnia 2017 r. pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag lub wniosków jest Wójt Gminy Gorzków.

Marek Kasprzak

/-/Wójt Gminy Gorzków

Komplet dokumentów można pobrać klikając tutaj

 

 

 

Artykuły z kategorii Lokalny Program Rewitalizacji

 • Konsultacje projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzków na lata 2017 - 2023

  Wójt Gminy Gorzków ogłasza konsultacje projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2017 - 2023. Uwagi i  wnioski  można zgłaszać pisemnie, elektronicznie oraz faksem na formularzu w terminie od dnia 30 maja 2017 r. do dnia 6 czerwca 2017 r. W załączeniu znajduje się zarządzenie o...

 • Protokół z konsultacji

  Na stronie BIP Gminy Gorzków został opublikowany protokół z konsultacji w przedmiocie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Gorzków dla potrzeb sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzków. Protokół można pobrać klikając TUTAJ ...

 • II Ogłoszenie o naborze do Komitetu Rewitalizacji

  Gorzków-Osada, dnia 26 kwietnia 2017r.     OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GORZKÓW o naborze kandydatów do Komitetu Rewitalizacji Na podstawie Zarządzenia nr 12/2017 Wójta Gminy Gorzków z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w...

 • Ogłoszenie Wójta Gminy Gorzków w sprawie naboru kandydatów do Komitetu Rewitalizacji w Gminie Gorzków

   Gorzków-Osada, dnia 12 kwietnia 2017 r.   OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GORZKÓW o naborze kandydatów do Komitetu Rewitalizacji   Na podstawie Zarządzenia nr 12/2017 Wójta Gminy Gorzków z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie...

 • Kosnultacje społeczne w ramach opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzków

  Gorzków-Osada, dnia 11 kwietnia 2017 r.   OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GORZKÓW                  Wójt Gminy Gorzków informuje, że w dniach od 18 kwietnia 2017 r. do 24 kwietnia 2017 r. odbędą się konsultacje społeczne w przedmiocie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Gorzków dla potrzeb...

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//