Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Modernizacja Oddziałów Przedszkolnych.

NOWOCZESNE PRZEDSZKOLE W GORZKOWIE


        Szkoła Podstawowa w Gorzkowie zakwalifikowała się do projektu systemowego w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym.

Celem dodatkowych działań realizowanych w ramach Poddziałania 9.1.1 jest
1.poprawa warunków funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
2.przygotowanie oddziałów przedszkolnych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym,
3.likwidacja barier w dostępie do edukacji przedszkolnej,
4.wyrównanie szans edukacyjnych dzieci nieobjętych wychowaniem przedszkolnym.

W ramach projektu nasza placówka:
1.doposaży plac zabaw,
2.dostosuje pomieszczenia, które będą wykorzystane w zajęciach dzieci przedszkolnych,
3.zakupi wyposażenie do sal,
4.uzupełni pomoce dydaktyczne i artykuły plastyczne,
5.wyposaży sale w sprzęt ICT.

Realizacja projektu trwa od 01.04.2014 r., a kończy się 31.10.2014 r .


Regulamin rekrutacji do projektu
Załączniki:
Załącznik nr 1 - Podanie o przyjęcie do przedszkola
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Załącznik nr 3 - Formularz zgłoszeniowy do projektu

Protokół z przeprowadzonej rekrutacji

Galeria projektu


Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//