Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Odstrzał dzików

ROZPORZĄDZENIE NR 6
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII  W KRASNYMSTAWIE
z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu krasnostawskiego

§ 1. Dzierżawcom  obwodów  łowieckich....nakazuje się:

1. przeprowadzenie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze obwodów łowieckich obejmujących powiat
krasnostawski  w ilości  433 szt.,  z podziałem  na  odstrzał  24 szt.  dzików  w obwodzie  nr  172,  26 szt.  dzików
w obwodzie nr 190 i 47 szt. dzików w obwodzie nr 307 – Koło łowieckie Nr 24 „LIS” w Łopienniku Górnym,
72 szt. dzików w obwodzie nr 188 , 42 szt. dzików w obwodzie 207, 14 szt. dzików w obwodzie nr 244 –Koło
łowieckie  Nr 16 „SZARAK”  w Krasnymstawie,  47 szt.  dzików  w obwodzie  189-  Koło  łowickie
Nr 6 „JARZĄBEK”  w Lublinie,  45 szt.  dzików  w obwodzie  206-  Koło  łowieckie  Nr 27 „ROGACZ”
w Bończy, 21 szt.  dzików  w obwodzie  nr 191-  Koło Łowieckie  Nr 151 Żubr,  17 szt.  dzików w obwodzie  nr
209 i 15  szt.  dzików  w obwodzie  nr  245 –  Koło  Łowieckie  Nr 17 Jeleń  w Żółkiewce,  20 szt.  dzików
w obwodzie  208 i 15  szt.  dzików  w obwodzie  226-  Koło  Łowieckie  Nr 61 Sarna  Gorzków,  15 szt.  dzików
w obwodzie  nr  225-  Koło  Łowieckie  Nr 80 Budowlani  Lublin,  13 szt.  dzików  w obwodzie  nr  243 –  Koło
łowieckie Nr 62 Piżmak w Nieliszu w terminie do 28 lutego 2019r.;

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//