Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Zaproszenie do składania ofert na utylizację azbestu.

Obwieszczenie.

 

 

Załączniki:

Program Ochrony Środowiska na lata 2014 - 2017

Prognoza Oddziaływania na Środowisko POŚ na lata 2014 - 2017

Informacja o inwestycji.

                                                                                                                                                  

        W ramach dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na terenie Gminy Gorzków w 2013 r. wybudowano 37 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków.

Szczegółowy wykaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków w poszczególnych miejscowościach dostępny w załączniku.

 

Załączniki:

Tabela.

Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru wniosków.

                                                                        

       

        W związku z realizacją projektu pn. "Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa lubelskiego" w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, ogłaszamy nabór wniosków o udzielanie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2014 roku na terenie Gminy Gorzków.

Nabór wniosków odbędzie się w dniach 4 - 29 listopada 2013 r.

 

Więcej informacji oraz niezbędne dokumenty dostępne na stronie: azbest.lubelskie.pl

 

 

 

deklaracja na odpady komunalne

W załączeniu deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

Wypełnioną deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy Gorzków lub przesłać za pośrednictwem portalu e-PUAP na adres Urzędu Gminy Gorzków.

 

Załącznik:

e-deklaracja opłaty za odpady komunalne.

Więcej artykułów…

  1. Odpady komunalne

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//