Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2016 roku.

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.

Zaproszenie do składania ofert na utylizację azbestu.

Obwieszczenie.

 

 

Załączniki:

Program Ochrony Środowiska na lata 2014 - 2017

Prognoza Oddziaływania na Środowisko POŚ na lata 2014 - 2017

Informacja o inwestycji.

                                                                                                                                                  

        W ramach dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na terenie Gminy Gorzków w 2013 r. wybudowano 37 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków.

Szczegółowy wykaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków w poszczególnych miejscowościach dostępny w załączniku.

 

Załączniki:

Tabela.

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//