Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Informacja o inwestycji.

                                                                                                                                                  

        W ramach dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na terenie Gminy Gorzków w 2013 r. wybudowano 37 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków.

Szczegółowy wykaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków w poszczególnych miejscowościach dostępny w załączniku.

 

Załączniki:

Tabela.

Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru wniosków.

                                                                        

       

        W związku z realizacją projektu pn. "Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa lubelskiego" w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, ogłaszamy nabór wniosków o udzielanie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2014 roku na terenie Gminy Gorzków.

Nabór wniosków odbędzie się w dniach 4 - 29 listopada 2013 r.

 

Więcej informacji oraz niezbędne dokumenty dostępne na stronie: azbest.lubelskie.pl

 

 

 

deklaracja na odpady komunalne

W załączeniu deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

Wypełnioną deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy Gorzków lub przesłać za pośrednictwem portalu e-PUAP na adres Urzędu Gminy Gorzków.

 

Załącznik:

e-deklaracja opłaty za odpady komunalne.

Odpady komunalne

 

 

Od 1 lipca 2013 roku zaczęły obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową przejęła gmina.

 

Na mocy uchwały Rady Gminy Gorzków nr. XXVI/145/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. przyjęto następujące stawki opłat:

◊ przy wyborze metody selektywnej – 5 zł miesięcznie od osoby;

◊ przy wyborze metody nieselektywnej – 10 zł miesięcznie od osoby.

 

Gmina w drodze przetargu wyłoniła Wykonawcę – Firmę A-Zet EKO z Krasnegostawu, która zgodnie z podpisaną umowa będzie zbierała odpady komunalne od wszystkich właścicieli nieruchomości do końca 2016 r.

ADRES FIRMY:

F.U.H. „A-Zet EKO" Adam Marchewka
ul. Kłosowskiego 54
22-300 Krasnystaw
tel. kom. 508 567 146

 

Biuro i siedziba firmy
ul. Krasickiego 4
22-300 Krasnystaw

 

Wszyscy właściciele nieruchomości na terenie Gminy Gorzków mają obowiązek złożyć deklarację w terminie 14 dni od :

◊ dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,

◊ dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych we wcześniejszej deklaracji.

 

Wypełnioną deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy Gorzków lub przesłać za pośrednictwem portalu e-PUAP na adres Urzędu Gminy Gorzków.

 

e-deklaracja opłaty za odpady komunalne    POBIERZ

aktualny harmonogram odbioru odpadów     POBIERZ

 

INFORMATOR GMINY GORZKÓW "SEGREGUJESZ I ŚMIECISZ MNIEJ"

ulotka smieci front www ulotka smieci srodek www

Sprawozdania Wójta Gminy Gorzków z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi:
za 2014 rok
za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gorzków:
za 2015 rok

Protokoły z kontroli i zarządzenia:
Protokół kontroli nr CHE 90/2016 Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska - Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o odpadach
Zarządzenie pokontrolne

 

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//