Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Gorzków z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016

Gorzków-Osada, 09.10.2015 r.

Ogłoszenie konsultacji

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn zm.) w nawiązaniu do art. 5 a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz. 1118 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 1 uchwały Rady Gminy Gorzków nr VI/27/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Gorzków (Dz. U. Woj. Lubelskiego z 2015 r., poz. 1946), Wójt Gminy Gorzków zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Gorzków z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016.

Termin konsultacji od: 09.10.2015 r. do 23.10.2015 r.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie gminy Gorzków.

Forma konsultacji:

  • Opinie należy przedstawiać pisemnie na wzorze formularza zmian do projektu Programu, który stanowi załącznik nr 1. Opinie należy kierować na adres: Urząd Gminy Gorzków, ul Główna 9, 22 – 315 Gorzków-Osada
  • Wyrażanie opinii elektronicznie na wzorze formularza zmian do projektu Programu, który stanowi załącznik nr 1 należy przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji, udzielenie wyjaśnień i przyjmowanie opinii jest pracownik merytoryczny Urzędu Gminy – insp. ds. zamówień publ. i funduszy, Piotr Cichosz, do którego należą sprawy organizacji pozarządowych. tel. 846838156, wew.308,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Marek Kasprzak 

 /-/Wójt Gminy Gorzków

 

Załącznik nr 1. Formularz konsultacji. 

Załącznik nr 2. Projekt Rocznego Programu Współpracy na rok 2016

Wynik konsultacji Rocznego Programu Współpracy na rok 2016  z dnia 30.10.2015 r.

 

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//