Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na rok 2019

Wójt Gminy Gorzków ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2019. Termin składania ofertr upływa do dnia 6 lutego 2019 r. do godz. 11:00.

W załączeniu przedstawia się komplet dokumentów, w tym dotyczących zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowej przez organizacje pozarządowe.

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej z dnia 15 stycznia 2019 r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań pożytku publicznego Gminy Gorzków w 2019 r.

Załącznik nr 1. Formularz oferty

Załącznik nr 2. Wzór umowy

Załącznik nr 3. Wzór sprawozdania

Zarządzenie nr 5/2019 Wójta Gminy Gorzków z dnia 11 lutego 2019 r.