Ogłoszenie o konsultacjach Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020