Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań pożytku publicznego Gminy Gorzków w 2020 r.