Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

II edycja Programu Inicjatyw Najmniejszych PIN na 2015 rok

Gmina Gorzków informuje, że Ekologiczny Klub UNESCO uruchomił II edycję Programu Inicjatyw Najmniejszych PIN (na 2015 r.) w ramach projektu: "Diagnozuj Debatuj Decyduj -  3 D Tarczy Sobieskiego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Gmina Gorzków jest partnerem projektu. Wnioski o wartości od 1,5 tyś do 2 tyś zł opracowane przez 3 osobowe grupy nieformalne osób zamieszkałych w gminach Gorzków, Mełgiew, Piaski, Rybczewice, Spiczyn, Wólka można składać do dnia 31.12.2014 w formie papierowej lub za pośrednictwem formularza on-line. Przed przygotowaniem wniosku prosimy o uważne przeczytanie załączonych dokumentów, w szczególności "Regulamin PIN". Wymagane dokumenty można pobrać klikając tutaj.

Generator online dostępny na stronie www.tarczasobieskiego.pl

Program Inicjatywy Obywatelskie dla Środowiska

Do dnia 8 grudnia 2014 za pośrednictwem formularza on-line inicjatorzy oddolnych inicjatyw lokalnych związanych z ochroną środowiska (osoby fizyczne, grupy nieformalne - np. koła gospodyń,  koła przyjaciół wsi, miasteczek, osad, grupy PIN, małe lokalne fundacje czy stowarzyszenia, itd.) mogą złożyć wstępne opisy  inicjatyw o wartości od 3 do 25 tyś zł każda. Szczegółowe informacje w załączniku „Procedura przygotowania TS PIOŚ – wersja robocza”.  Do udziału w przygotowywaniu TS PIOŚ, w tym do składania oddolnych inicjatyw lokalnych związanych z ochroną środowiska zapraszamy osoby, grupy nieformalne  i niewielkie stowarzyszenie oraz fundacje  z następujących obszarów:  gmina Fajsławice, gmina Gorzków, gmina Jabłonna, gmina wiejska Krasnystaw, miasto Krasnystaw, gmina Krzczonów,  gminna Ludwin, gmina Łęczna,  gmina Mełgiew, gmina Milejów, gmina Piaski, gmina Rybczewice,   gmina Spiczyn, gmina Trawniki, gmina Wólka, gmina Żółkiewka.

Formularz elektroniczny  można wypełnić  tutaj.

Załącznik 1: Procedura przygotowania TS PIOŚ

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań pożytku publicznego Gminy Gorzków w 2014 r.

Zarządzenie nr 7/2014 Wójta Gminy Gorzków z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań pożytku publicznego Gminy Gorzków w 2014 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2014 Wójta Gminy Gorzków z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań pożytku publicznego Gminy Gorzków w 2014 r

Załącznik nr 1a. Wzór oferty
Załącznik nr 1b. Wzór umowy

Załacznik nr 1c. Wzór sprawozdania

Wymienione wyżej dokumenty można pobrać w formie elektronicznej klikając tutaj 

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//