Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Program Inicjatywy Obywatelskie dla Środowiska

Do dnia 8 grudnia 2014 za pośrednictwem formularza on-line inicjatorzy oddolnych inicjatyw lokalnych związanych z ochroną środowiska (osoby fizyczne, grupy nieformalne - np. koła gospodyń,  koła przyjaciół wsi, miasteczek, osad, grupy PIN, małe lokalne fundacje czy stowarzyszenia, itd.) mogą złożyć wstępne opisy  inicjatyw o wartości od 3 do 25 tyś zł każda. Szczegółowe informacje w załączniku „Procedura przygotowania TS PIOŚ – wersja robocza”.  Do udziału w przygotowywaniu TS PIOŚ, w tym do składania oddolnych inicjatyw lokalnych związanych z ochroną środowiska zapraszamy osoby, grupy nieformalne  i niewielkie stowarzyszenie oraz fundacje  z następujących obszarów:  gmina Fajsławice, gmina Gorzków, gmina Jabłonna, gmina wiejska Krasnystaw, miasto Krasnystaw, gmina Krzczonów,  gminna Ludwin, gmina Łęczna,  gmina Mełgiew, gmina Milejów, gmina Piaski, gmina Rybczewice,   gmina Spiczyn, gmina Trawniki, gmina Wólka, gmina Żółkiewka.

Formularz elektroniczny  można wypełnić  tutaj.

Załącznik 1: Procedura przygotowania TS PIOŚ

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań pożytku publicznego Gminy Gorzków w 2014 r.

Zarządzenie nr 7/2014 Wójta Gminy Gorzków z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań pożytku publicznego Gminy Gorzków w 2014 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2014 Wójta Gminy Gorzków z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań pożytku publicznego Gminy Gorzków w 2014 r

Załącznik nr 1a. Wzór oferty
Załącznik nr 1b. Wzór umowy

Załacznik nr 1c. Wzór sprawozdania

Wymienione wyżej dokumenty można pobrać w formie elektronicznej klikając tutaj 

Wynik konsultacji Rocznego Programu Współpracy na rok 2014

Zakończono konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Gorzków z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2014 rok. Wynik konsultacji w załączeniu.

 

Wynik konsultacji

Ogłoszenie konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy na rok 2014

Gorzków-Osada, 24.10.2013 r.

 

Ogłoszenie konsultacji


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594, tekst jednolity) w nawiązaniu do art. 5 a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 uchwały Rady Gminy Gorzków nr IV/8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Gorzków serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Gorzków z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014.
Termin konsultacji od: 24.10.2013 do 07.11.2013 r.
Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Gminy Gorzków.
Forma konsultacji:
• Opinie należy przedstawiać pisemnie na wzorze formularza zmian do projektu Programu, który stanowi załącznik nr 1. Opinie należy kierować na adres: Urząd Gminy Gorzków, ul. Główna 9, 22 – 315 Gorzków-Osada
• Wyrażanie opinii elektronicznie na wzorze formularza zmian do projektu Programu, który stanowi załącznik nr 1 należy przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji, udzielenie wyjaśnień i przyjmowanie opinii jest pracownik merytoryczny Urzędu Gminy – insp. ds. zamówień publ. i funduszy, Piotr Cichosz, do którego należą sprawy organizacji pozarządowych. tel. 846838523, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Marek Kasprzak

/-/ Wójt Gminy Gorzków

Załączniki:

Zarządzenie Wójta Gminy Gorzków nr 65/2013 z dnia 24.10.2013 r.

Załącznik nr 1. Formularz konsultacji

Załącznik nr 2. Projekt Programu 

 

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//