Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz na podstawie § 17 ust. 2 Rocznego Programu Współpracy Gminy Gorzków z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok, Wójt Gminy Gorzków ogłasza nabór na członków komisji konkursowej, w celu opiniowania ofert, złożonych w otwartym konkursie zadań publicznych Gminy Gorzków, których realizacja odbędzie się w 2018. Zgłoszenia kandydata nalezy dokonać pisemnie za załączonym do ogłoszenia formularzu w terminie do dnia 1 marca 2018 r. 

Szczegółowe zasady naboru i formularz zgłoszeniowy w załączeniu.

 

Marek Kasprzak

/-/Wójt Gminy Gorzków

 

 

 

Ogłoszenie z dnia 22 lutego 2018 r. o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań pożytku publicznego Gminy Gorzków w 2018 r.

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.),Wójt Gminy Gorzków ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań pożytku publicznego Gminy Gorzków w 2018 r.Przewiduje się powierzenie zadań w zakresie: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Szczegółowe informacje zawiera załączona dokumentacja konkursowa.

Marek Kasprzak

/-/Wójt Gminy Gorzków

Zarządzenie ne 8/2018 Wójta Gminy Gorzków z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań pożytku publicznego Gminy Gorzków w 2018 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań pożytku publicznego Gminy Gorzków w 2018 r.

a) Wzór formularza oferty

b) Wzór umowy

c) Wzór sprawozdania

 

Konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy na rok 2018

Wójt Gminy Gorzków ogłasza konsultacje Rocznego Programu Współpracy na rok 2018 w okresie od dnia 31.10.2017 r. do dnia 14.11.2017 r.Uwagi i wnioski do projektu Programu można składać w formie elektronicznej lub pisemnej wg załączonego formularza.

Załączniki:

 

Zarządzenie z dnia 31.10.2017 r. o konsultacjach Rocznego Programu Współpracy na rok 2018

Ogłoszenie o konsultacjach z dnia 31.10.2017 r.

Projekt Rocznego Programu Współpracy na rok 2018

Formularz konsultacji

 

Zaproszenie do składania propozycji ofert do Rocznego Programu Współpracy na rok 2018

Zaprasza się organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione art 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzące działalnośc statutową na terenie Gminy Gorzków do składania propozycji ofert do realizacji w 2018 r. w ramach Rocznego Programu Współpracy Gminy Gorzków z Organizacjami Pozarządowymi  na rok 2018.

Uwagi należy składac na załaczonym formularzu zgłoszenia  w terminie do dnia 9 października 2017 r. pisemnie: Urząd Gminy Gorzków, ul. Główna 9, 22-315 Gorzków-Osada  lub pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zaproszenie do składania propozycji zadań

Załącznik nr. 1 Formularz zgłoszenia

Zaproszenie na IX Forum Kobiet Aktywnych

 

Szanowni Państwo,

w imieniu Stowarzyszenia Wspierania Aktywności "Bona Fides" oraz Burmistrza Gminy Bychawa serdecznie zapraszam na IX Forum Kobiet Aktywnych, które odbędzie się w dniu 1 lipca 2017 r. w Bychawie. W załączeniu znajduje się program, formularz zgłoszeniowy indywidualny lub w przypadku grup - formularz zgłoszeniowy grupowy (w wersji pdf oraz word). Zachęcamy również do zgłaszania kandydatek do konkursu Kobieta Aktywna Lubelszczyzny 2017 r. Formularz oraz regulamin dostępne są pod linkiem: http://stowarzyszeniebonafides.pl/2017/05/30/wyslij-zgloszenie/

 

Małgorzata Kruszyńska

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności "Bona Fides"
ul. Niecała 4/5a
20-080 Lublin
www.stowarzyszeniebonafides.pl
 
Załączniki:
Plakat
Zgłoszenie indywidualne
Zgłoszenie grupowe

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//