Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Kolonie letnie 2017 w Ośrodku Wypoczynkowym "RELAKS" w Stegnie.

        Oferta jest przeznaczona dla dzieci rolników do 16 roku życia (urodzonych po 1 stycznia 2001 r.), których rodzice, bądź jedno z rodziców/prawny opiekun podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno - rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dopłata do turnusu to 390,00 zł
Turnus trwa 11 dni - planowane turnusy w terminach:
26.06 - 06.07.2017r.
07.07 - 17.07.2017r.
18.07 - 28.07.2017r.
29.07 - 08.08.2017r.
09.08 - 19.08.2017r.

Mariusz Gołębiowski
Związek Zawodowy Rolników "Ojczyzna"
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
tel. 507751786; 825761416

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//