Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Konsultacje społeczne Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Gorzków

 

Zawiadamia się o prowadzeniu konsultacji społecznych projektu dokumentu strategicznego pn.: ,,Plan gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Gorzków”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

Celem konsultacji jest zebranie wniosków i uwag dotyczących ,,Planu gospodark niskoemisyjnej w Gminie Gorzków”.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od dnia 16 kwietnia 2015 r. do dnia 29 kwietnia 2015 r.

Marek Kasprzak

/-/ Wójt Gminy Gorzków

 

Załącznik nr 1. Zarządzenie nr 27/2015 Wójta Gminy Gorzków z dnia 15 kwietnia 2015 r.

Załącznik nr 2. Formularz konsultacji

Załącznik nr 3. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Gorzków - Projekt

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//