Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Budowa boiska sportowego na działce nr 409 w Gorzkowie Osadzie.

       Inwestycja została zrealizowana w okresie od 08-06-2011 r. do 20-08-2011 r. Wykonawca - firma Inter Hall z Katowic został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą PZP.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 268818,16 zł brutto, wartośc przyznanej pomocy wyniesie nie więcej niż 157896,00 zł.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, działanie "Odnowa i rozwój wsi".  Celem projektu jest wzrost aktywności fizycznej i integracji społecznej mieszkańców Gorzkowa Osady poprzez budowę i udostępnienie nowoczesnego obiektu sportowego. Uroczyste otwarcie boiska odbyło się w dniu 08-09-2011 r.

Fotorealizacja budowy:

Nowy obiekt sportowy w Gorzkowie Osadzie.

       W dniu 26 stycznia 2010 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie odbyło się uroczyste wręczenie umów beneficjentom w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Operatorem pomocy jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Gminę Gorzków reprezentował wójt – Pan Marek Kasprzak. Nasz samorząd trzymał pomoc na realizację projektu „Budowa boiska sportowego na działce nr 409 w Gorzkowie Osadzie”.

Zakres rzeczowi inwestycji przewiduje budowę ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w wymiarach 19x32 m. W obrębie nawierzchni sportowej będzie możliwość pomieszczenia pełnowymiarowego boiska do gry w koszykówkę, siatkówkę oraz boiska do gry w piłkę nożną i ręczną o niestandardowych wymiarach. Zakłada się także budowę mini bieżni z piaskownicą. Całość obiektu będzie otoczona ogrodzeniem o wysokości 400 cm oraz 250 cm. Łączna długość ogrodzenia wyniesie ok. 140 m. W otoczeniu boiska zostanie wybudowana nawierzchnia utwardzona z kostki cementowej o łącznej powierzchni ok. 63 m2. Boisko będzie mieścić się przy Szkole Podstawowej w Gorzkowie Osadzie.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 275 125,51 zł, a wartość dofinansowania 169 134 zł, co stanowi 75 % kosztów kwalifikowalnych. Operacja zostanie zrealizowana w 2011 r.

Remont i adaptacja budynku na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego w Gorzkowie Osadzie.

       W latach 2009 - 2010 Gmina Gorzków zrealizowała operację "Remont i adaptacja budynku na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego w Gorzkowie Osadzie". Zakres rzeczowy projektu zawierał: docieplenie budynku i wykonanie elewacji ściany 853,71 m3, izolację pionową fundamentów i docieplenie 102 m2, docieplenie i naprawę stropodachu 182,71 m2, wymianę orynnowania, remont inst odgromowej, chodniki 71,1 m2, wymianę stolarki okiennej 50 szt i drzwiowej 8 szt, luksfery 1,7 m2, wymianę podług wewnętrznych z płytek PCV na parkiet 70,75 m2, płytki terakota 71, 1 m2, modernizację instalacji CO.

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: Ożywienie inicjatyw kulturalnych, zwiększenie poziomu organizacji społeczności oraz wzrost atrakcyjności gminy i podniesienie jakości życia mieszkańców.

Inwestycja jest współfinansowana w 75% ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej", działanie 313,322,323, "Odnowa i rozwój wsi".

Galeria inwestycji:

Zawody Sportowo-Pożarnicze Gor...
Zawody Sportowo-Pożarnicze Gorzków 2019 Zawody Sportowo-Pożarnicze Gorzków 2019
Zawody Sportowo-Pożarnicze Gor...
Zawody Sportowo-Pożarnicze Gorzków 2019 Zawody Sportowo-Pożarnicze Gorzków 2019
Zawody Sportowo-Pożarnicze Gor...
Zawody Sportowo-Pożarnicze Gorzków 2019 Zawody Sportowo-Pożarnicze Gorzków 2019
Zawody Sportowo-Pożarnicze Gor...
Zawody Sportowo-Pożarnicze Gorzków 2019 Zawody Sportowo-Pożarnicze Gorzków 2019
Zawody Sportowo-Pożarnicze Gor...
Zawody Sportowo-Pożarnicze Gorzków 2019 Zawody Sportowo-Pożarnicze Gorzków 2019

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//