Nowy obiekt sportowy w Gorzkowie Osadzie.

       W dniu 26 stycznia 2010 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie odbyło się uroczyste wręczenie umów beneficjentom w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Operatorem pomocy jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Gminę Gorzków reprezentował wójt – Pan Marek Kasprzak. Nasz samorząd trzymał pomoc na realizację projektu „Budowa boiska sportowego na działce nr 409 w Gorzkowie Osadzie”.

Zakres rzeczowi inwestycji przewiduje budowę ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w wymiarach 19x32 m. W obrębie nawierzchni sportowej będzie możliwość pomieszczenia pełnowymiarowego boiska do gry w koszykówkę, siatkówkę oraz boiska do gry w piłkę nożną i ręczną o niestandardowych wymiarach. Zakłada się także budowę mini bieżni z piaskownicą. Całość obiektu będzie otoczona ogrodzeniem o wysokości 400 cm oraz 250 cm. Łączna długość ogrodzenia wyniesie ok. 140 m. W otoczeniu boiska zostanie wybudowana nawierzchnia utwardzona z kostki cementowej o łącznej powierzchni ok. 63 m2. Boisko będzie mieścić się przy Szkole Podstawowej w Gorzkowie Osadzie.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 275 125,51 zł, a wartość dofinansowania 169 134 zł, co stanowi 75 % kosztów kwalifikowalnych. Operacja zostanie zrealizowana w 2011 r.