Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Zakup kostiumów historycznych na potrzeby Szlaku Jana III Sobieskiego

loga artykul 

 

Projekt jest realizowany na podstawie umowy nr 02475-6930-UM0344264/14 z dnia 22.09.2014 r. na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objetego PROW na lata 2007 - 2013. Wartość całkowita projektu wynosi 24050,89 zł., a wartość dofinansowania 15642,82 zł.

W ramach projektu dokonano zakupu następujących kostiumów historycznych.

Kostium szlachecki XVI-XVII w. - 2 szt. przeznaczony do inscenizacji wydarzeń kulturalnych, obrzędów religijnych i historycznych typu: korowód dożynkowy, korowód Trzech Króli, scenki teatralne i rodzajowe.

Kostium szlachecki (kobiecy) XVI - XVII w. - 4 szt. przeznaczony j. w. oraz dla kobiet z zespołu kulinarnego do promocji kuchni staropolskiej podregionu.

Kostium staropolski męski niższych warstw XVI - XVIII w. - 2 szt. przeznaczony j. w., dodatkowo promujący wielokulturowość dziedzictwa historycznej Rusi Czerwonej (elementy ruskie, kozackie)

Kostium staropolski kobiecy (ludowy) niższych warstw XVI-XVIII w. 10 szt. przeznaczony j.w. oraz dla kobiet z zespołu śpiewaczego wykonującego muzykę dawną. Zespół zapewni ofertę kulturalną podczas wydarzeń lokalnych na „Szlaku Jana III Sobieskiego”.

Strój ludowy męski - XIX/XX w. - 7 szt. dedykowany Gorzkowskiej Kapeli Ludowej, która wykonuje muzykę ludową (lubelską, krzczonowską). Zespół folklorystyczny zapewni ofertę kulturalną podczas wydarzeń lokalnych na „Szlaku Jana III Sobieskiego”.

Strój ludowy kobiecy (krzczonowski) XIX/XX w. - 1 szt. - kompletny strój przeznaczony dla wokalistki Gorzkowskiej Kapeli Ludowej.

Na zakończenie realizacji przedsięwzięcia została zorganizowane uroczysta prezentacja zakupionych kostiumów, gdzie uczestnicy zostaną poinformowani o działaniach i celach projektu oraz dofinansowaniu ze środków UE w ramach PROW 2007 - 2013. Prezentacja odbędzie się podczas pikniku historycznego w Gorzkowie, który będzie miał charakter ogólnodostępnej imprezy rekreacyjnej dla mieszkańców gminy. Podczas imprezy odbędzie się występ zespołów w zakupionych strojach, odbędzie się rekonstrukcja historyczna i zostaną zaprezentowane kulinaria z epoki Jana III Sobieskiego. Materiał w postaci galerii zdjęć i opisu został opublikowany na stronie internetowej gminy www.gorzkow.eu.

Stroje są przechowywane w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Gorzkowie -Osadzie, ul. Nadrzeczna 4.

Wskaźnik produktu:

Liczba zespołów muzycznych dla których zakupiono kostiumy historyczne/ludowe - 2 szt./protokoły odbioru, zdjęcia,

Liczba zespołów kulinarnych dla których zakupiono kostiumy historyczne/ludowe - 1 szt. /protokoły odbioru zdjęcia

Liczba zakupionych strojów ludowych, krzczonowskich, męskich - 7 kompletów/zdjęcia, protokoły odbioru,

Liczba zakupionych strojów ludowych, krzczonowskich, kobiecych - 1 komplet/zdjęcia, protokoły odbioru

Liczba zakupionych strojów szlacheckich, kobiecych XVI-XVII w.- 4 komplety/ zdjęcia, protokoły odbiory

Liczba zakupionych strojów szlacheckich, męskich XVI-XVII w. - 2 komplety/zdjęcia, protokoły odbioru

Liczba zakupionych strojów niższych warstw, męskich XVI-XVIII w. 2 komplety/ zdjęcia, protokoły odbioru

Liczba zakupionych strojów niższych warstw, kobiecych XVI- XVIII w. 10 kompletów/zdjęcia, protokoły odbioru

Liczba wydarzeń o charakterze społecznym, podnoszących świadomość lokalną - 1 szt./zdjęcia

Promocja projektu była realizowana podczas pikniku historycznego w dniu 7 września 2014 r. (prezentacja strojów, informacja o dofinansowaniu) oraz poprzez publikację artykułów na stronie internetowej gminy.

Dostawa i montaż urządzeń do placu zabaw w Gorzkowie Osadzie.

       Celem projektu jest integracja mieszkańców Gminy Gorzków, organizacja rekreacji i wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez zakup, dostawę i montaż urządzeń do placu zabaw w Gorzkowie-Osadzie. W ramach projektu zakupiono: komplet w skład którego wchodzą: pomost z belką – 1 szt., przeplotnia drewniana 1 szt., trap schodki – 1 szt. wieża z dachem dwuspadowym i zjeżdżalnią – 1 szt., wieża strażacka – 1 szt. oraz elementów wolnostojących: bujak konik – 1 szt., bujak helikopter 1 szt., pomost z bali z dwoma trapami – 1 szt. ławka z bali z oparciem – 2 szt., kosz na śmieci 1 szt.

Projekt został zrealizowany w okresieIV-V 2012 r. Całkowita wartość  wyniosła 12171,65 zł, a wartość dofniansowania 7023,00 zł.

Projekt jest wspołfinansowany ze środków Unii Europejskiej pochodzących z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,  działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

Galeria projektu:

Święto Plonów w Gorzkowie 2018
Święto Plonów w Gorzkowie 2018 Święto Plonów w Gorzkowie 2018
Święto Plonów w Gorzkowie 2018
Święto Plonów w Gorzkowie 2018 Święto Plonów w Gorzkowie 2018
Święto Plonów w Gorzkowie 2018
Święto Plonów w Gorzkowie 2018 Święto Plonów w Gorzkowie 2018
Święto Plonów w Gorzkowie 2018
Święto Plonów w Gorzkowie 2018 Święto Plonów w Gorzkowie 2018
Święto Plonów w Gorzkowie 2018
Święto Plonów w Gorzkowie 2018 Święto Plonów w Gorzkowie 2018

Spotkanie integracyjne "Stół Wielkanocny".

       W dniu 18 kwietnia 2012 r. w Centrum Społeczno Kulturalnym  w Gorzkowie Osadzie odbyło się spotkanie integracyjne  "Stół Wielkanocny". Spotkanie miało na celu promocję i podsumowanie realizacji projektu "Liga Kobiet Aktywnych - od kuchni".  Obok uczestniczek projektu w spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście, mi. Marek Kasprzak-Wójt Gminy Gorzków, Waldemar Krzyżanowski - Przewodniczący Rady Gminy, dyrektorzy szkół i instytucji kultury działających na terenie  Gminy Gorzków oraz pracownicy Urzędu Gminy zajmujący się realizacją projektu. Panie otrzymały zaświadczenia uczestnictwa w projekcie. Dyplomy wręczała Pani Aneta Jeleń, pracownik biura LGD Krasnystaw PLUS. Obok degustacji potraw przygotowanych w ramach projektu, odbył się koncert zespołu śpiewaczego, utworzonego w trakcie realizacji projektu przez uczestniczki. Powstanie zespołu stanowi niewątpliwie wartość dodaną przedsięwzięcia.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" osi 4 LEADER objętego PROW  na lata 2007 - 2013 w zakresie małych projektów.

Spotkanie integracyjne w ramach projektu "Liga Kobiet Aktywnych - od kuchni".

       Centrum Społeczno Kulturalne w Gorzkowie zorganizowało w dniu 8 marca 2012 roku. Święto Kobiet dla Pań uczestniczących w działalności kulturalnej w Gminie Gorzków. W spotkaniu uczestniczyły Panie: z Chóru z Gorzkowa -  pod opieką p. Dariusz Polichy. Przewodnicząca Gorzkowskiej Grupy Działania  - p. Małgorzata Fidecka. Panie Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych „ Liderki” z Prezes -  p. Monika Fidecką, oraz z Panie biorące udział w szkoleniu kulinarnym i informatycznym z projektu „ Liga Kobiet Aktywnych - od kuchni”. Wszystkich zebranych powitała p. Barbara Lachowska – Kierownik Centrum Społeczno – Kulturalnego, zapoznając jednocześnie z historią obchodów Święta Kobiet. W spotkaniu uczestniczył Przewodniczący Rady Gminy  - p. Waldemar Krzyżanowski, który w imieniu własnym i Wójta Gminy  - p. Marka Kasprzaka, złożył życzenia wszystkim obecnym Paniom, a później  mężczyźni obecni na spotkaniu wręczyli kwiaty każdej kobiecie.

Kobiety w podzięce przygotowały pyszny poczęstunek, a p. Małgorzata Wiśniewska przygotowała smaczny i artystycznie ubrany tort.

Na spotkaniu nie zabrakło piosenek wykonywanych przez zespól żeński „ Gorzkowska Biesiada” , z podkładem muzycznym Dariusza Polichy. To wszystko odbyło się w przyjemnej atmosferze. Płynęły monologi, życzenia z ust męskich.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Panie uczestniczące w projekcie "Liga Kobiet Aktywnych - od kuchni", realizowanego  przez Gminę Gorzków w ramach  operacji  z zakresu małych projektów, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętego PROW na lata 2007 – 2013.

Szkolenia kulinarne.

       W dniu 28 lutego 2012 r. rozpoczęła się realizacja warsztatów kulinarnych w ramach projektu "Liga Kobiet Aktywnych - od kuchni" . Zajęcia dotyczą tematów z zakresu tradycji kuchni lokalnej i regionalnej, ze szczególnym uwzględnieniem terenu LGD Krasnystaw Plus. W projekcie uczestniczy 20 kobiet z terenu Gminy Gorzków.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na Lata 2007 - 2013.

Smaki Ziemi Krasnostawskiej
Smaki Ziemi Krasnostawskiej Smaki Ziemi Krasnostawskiej
Smaki Ziemi Krasnostawskiej
Smaki Ziemi Krasnostawskiej Smaki Ziemi Krasnostawskiej
Smaki Ziemi Krasnostawskiej
Smaki Ziemi Krasnostawskiej Smaki Ziemi Krasnostawskiej
Smaki Ziemi Krasnostawskiej
Smaki Ziemi Krasnostawskiej Smaki Ziemi Krasnostawskiej
Smaki Ziemi Krasnostawskiej
Smaki Ziemi Krasnostawskiej Smaki Ziemi Krasnostawskiej

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//