Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Ogłoszenie o naborze do projektu "Liga Kobiet Aktywnych - od kuchni".

Okres realizacji projektu: styczeń – kwiecień 2012 r.
Zakres rzeczowy obejmuje:
a)      Podstawy posługiwania się komputerem i bezpieczne korzystanie z Internetu. Szkolenie prowadzone będzie w zakresie 48 h, 8 dni x6 h w miesiącach I-III 2012 r., w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Gorzkowie Osadzie, które dysponuje odpowiednią bazą komputerową.        
b)      Kuchnia lokalna i regionalna. Szkolenia kulinarne w zakresie 48 h.: 8 dni x 6 h. w miesiącach I-IV 2012 r. Szkolenie dotyczyć będzie tradycyjnej kuchni regionalnej  z uwzględnieniem potraw lokalnych, typowych dla terenu LGD Krasnystaw PLUS. Będzie realizowane w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Gorzkowie Osadzie, które posiada odpowiednie zaplecze kuchenne.

Uczestniczka  Projektu musi spełniać następujące warunki formalne łącznie:
a)      musi być z przedziału wiekowego 18 – 60 lat,
b)      z własnej inicjatywy być zainteresowana nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowych,
c)      zamieszkiwać na terenie Gminy Gorzków.

Ilość miejsc – 20. Rekrutacja jest  prowadzona  w okresie 16.01.2012 r. do 30.01.2012 r. Zgłoszenia należy dokonywać na załączonych formularzach.
Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Gorzkowie Osadzie, ul Nadrzeczna 4, 22 – 315 Gorzków Osada., tel. 846838564.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz budżetu Gminy Gorzków. Operacja z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętego PROW na lata 2007 – 2013.

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//