Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Warsztaty komputerowe.

       W dniu 27 lutego 2012 r. rozpoczęły się warsztaty komputerowe dotyczące obsługi komputera i korzystania z internetu.Zajęcia są  realizowane w ramach projektu "Liga Kobiet Aktywnych - od kuchni". W projekcie uczestniczy 20 kobiet z terenu Gminy Gorzków.

Projekt jest współfinansowany ze środków  Unii Europejskiej w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

III Gminny Przegląd Kolęd Jase...
III Gminny Przegląd Kolęd Jasełek i Pastorałek III Gminny Przegląd Kolęd Jasełek i Pastorałek
III Gminny Przegląd Kolęd Jase...
III Gminny Przegląd Kolęd Jasełek i Pastorałek III Gminny Przegląd Kolęd Jasełek i Pastorałek
III Gminny Przegląd Kolęd Jase...
III Gminny Przegląd Kolęd Jasełek i Pastorałek III Gminny Przegląd Kolęd Jasełek i Pastorałek

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//