Spotkanie integracyjne w ramach projektu "Liga Kobiet Aktywnych - od kuchni".

       Centrum Społeczno Kulturalne w Gorzkowie zorganizowało w dniu 8 marca 2012 roku. Święto Kobiet dla Pań uczestniczących w działalności kulturalnej w Gminie Gorzków. W spotkaniu uczestniczyły Panie: z Chóru z Gorzkowa -  pod opieką p. Dariusz Polichy. Przewodnicząca Gorzkowskiej Grupy Działania  - p. Małgorzata Fidecka. Panie Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych „ Liderki” z Prezes -  p. Monika Fidecką, oraz z Panie biorące udział w szkoleniu kulinarnym i informatycznym z projektu „ Liga Kobiet Aktywnych - od kuchni”. Wszystkich zebranych powitała p. Barbara Lachowska – Kierownik Centrum Społeczno – Kulturalnego, zapoznając jednocześnie z historią obchodów Święta Kobiet. W spotkaniu uczestniczył Przewodniczący Rady Gminy  - p. Waldemar Krzyżanowski, który w imieniu własnym i Wójta Gminy  - p. Marka Kasprzaka, złożył życzenia wszystkim obecnym Paniom, a później  mężczyźni obecni na spotkaniu wręczyli kwiaty każdej kobiecie.

Kobiety w podzięce przygotowały pyszny poczęstunek, a p. Małgorzata Wiśniewska przygotowała smaczny i artystycznie ubrany tort.

Na spotkaniu nie zabrakło piosenek wykonywanych przez zespól żeński „ Gorzkowska Biesiada” , z podkładem muzycznym Dariusza Polichy. To wszystko odbyło się w przyjemnej atmosferze. Płynęły monologi, życzenia z ust męskich.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Panie uczestniczące w projekcie "Liga Kobiet Aktywnych - od kuchni", realizowanego  przez Gminę Gorzków w ramach  operacji  z zakresu małych projektów, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętego PROW na lata 2007 – 2013.