Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Spotkanie integracyjne "Stół Wielkanocny".

       W dniu 18 kwietnia 2012 r. w Centrum Społeczno Kulturalnym  w Gorzkowie Osadzie odbyło się spotkanie integracyjne  "Stół Wielkanocny". Spotkanie miało na celu promocję i podsumowanie realizacji projektu "Liga Kobiet Aktywnych - od kuchni".  Obok uczestniczek projektu w spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście, mi. Marek Kasprzak-Wójt Gminy Gorzków, Waldemar Krzyżanowski - Przewodniczący Rady Gminy, dyrektorzy szkół i instytucji kultury działających na terenie  Gminy Gorzków oraz pracownicy Urzędu Gminy zajmujący się realizacją projektu. Panie otrzymały zaświadczenia uczestnictwa w projekcie. Dyplomy wręczała Pani Aneta Jeleń, pracownik biura LGD Krasnystaw PLUS. Obok degustacji potraw przygotowanych w ramach projektu, odbył się koncert zespołu śpiewaczego, utworzonego w trakcie realizacji projektu przez uczestniczki. Powstanie zespołu stanowi niewątpliwie wartość dodaną przedsięwzięcia.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" osi 4 LEADER objętego PROW  na lata 2007 - 2013 w zakresie małych projektów.

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//