Zakup kostiumów historycznych na potrzeby Szlaku Jana III Sobieskiego

loga artykul 

 

Projekt jest realizowany na podstawie umowy nr 02475-6930-UM0344264/14 z dnia 22.09.2014 r. na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objetego PROW na lata 2007 - 2013. Wartość całkowita projektu wynosi 24050,89 zł., a wartość dofinansowania 15642,82 zł.

W ramach projektu dokonano zakupu następujących kostiumów historycznych.

Kostium szlachecki XVI-XVII w. - 2 szt. przeznaczony do inscenizacji wydarzeń kulturalnych, obrzędów religijnych i historycznych typu: korowód dożynkowy, korowód Trzech Króli, scenki teatralne i rodzajowe.

Kostium szlachecki (kobiecy) XVI - XVII w. - 4 szt. przeznaczony j. w. oraz dla kobiet z zespołu kulinarnego do promocji kuchni staropolskiej podregionu.

Kostium staropolski męski niższych warstw XVI - XVIII w. - 2 szt. przeznaczony j. w., dodatkowo promujący wielokulturowość dziedzictwa historycznej Rusi Czerwonej (elementy ruskie, kozackie)

Kostium staropolski kobiecy (ludowy) niższych warstw XVI-XVIII w. 10 szt. przeznaczony j.w. oraz dla kobiet z zespołu śpiewaczego wykonującego muzykę dawną. Zespół zapewni ofertę kulturalną podczas wydarzeń lokalnych na „Szlaku Jana III Sobieskiego”.

Strój ludowy męski - XIX/XX w. - 7 szt. dedykowany Gorzkowskiej Kapeli Ludowej, która wykonuje muzykę ludową (lubelską, krzczonowską). Zespół folklorystyczny zapewni ofertę kulturalną podczas wydarzeń lokalnych na „Szlaku Jana III Sobieskiego”.

Strój ludowy kobiecy (krzczonowski) XIX/XX w. - 1 szt. - kompletny strój przeznaczony dla wokalistki Gorzkowskiej Kapeli Ludowej.

Na zakończenie realizacji przedsięwzięcia została zorganizowane uroczysta prezentacja zakupionych kostiumów, gdzie uczestnicy zostaną poinformowani o działaniach i celach projektu oraz dofinansowaniu ze środków UE w ramach PROW 2007 - 2013. Prezentacja odbędzie się podczas pikniku historycznego w Gorzkowie, który będzie miał charakter ogólnodostępnej imprezy rekreacyjnej dla mieszkańców gminy. Podczas imprezy odbędzie się występ zespołów w zakupionych strojach, odbędzie się rekonstrukcja historyczna i zostaną zaprezentowane kulinaria z epoki Jana III Sobieskiego. Materiał w postaci galerii zdjęć i opisu został opublikowany na stronie internetowej gminy www.gorzkow.eu.

Stroje są przechowywane w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Gorzkowie -Osadzie, ul. Nadrzeczna 4.

Wskaźnik produktu:

Liczba zespołów muzycznych dla których zakupiono kostiumy historyczne/ludowe - 2 szt./protokoły odbioru, zdjęcia,

Liczba zespołów kulinarnych dla których zakupiono kostiumy historyczne/ludowe - 1 szt. /protokoły odbioru zdjęcia

Liczba zakupionych strojów ludowych, krzczonowskich, męskich - 7 kompletów/zdjęcia, protokoły odbioru,

Liczba zakupionych strojów ludowych, krzczonowskich, kobiecych - 1 komplet/zdjęcia, protokoły odbioru

Liczba zakupionych strojów szlacheckich, kobiecych XVI-XVII w.- 4 komplety/ zdjęcia, protokoły odbiory

Liczba zakupionych strojów szlacheckich, męskich XVI-XVII w. - 2 komplety/zdjęcia, protokoły odbioru

Liczba zakupionych strojów niższych warstw, męskich XVI-XVIII w. 2 komplety/ zdjęcia, protokoły odbioru

Liczba zakupionych strojów niższych warstw, kobiecych XVI- XVIII w. 10 kompletów/zdjęcia, protokoły odbioru

Liczba wydarzeń o charakterze społecznym, podnoszących świadomość lokalną - 1 szt./zdjęcia

Promocja projektu była realizowana podczas pikniku historycznego w dniu 7 września 2014 r. (prezentacja strojów, informacja o dofinansowaniu) oraz poprzez publikację artykułów na stronie internetowej gminy.