Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Informujemy, że w dn. 26 marca 2014 roku Komitet Sterujący Programem „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim” zatwierdził harmonogram II naboru wniosków o dotacje.

Drugi nabór wniosków o dotacje, skierowany dla 3 grup odbiorców: nowych podmiotów, istniejących przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych, uruchomiony zostanie 22 kwietnia 2014 roku i potrwa do 30 maja 2014 roku.

Operator Dotacji zastrzega możliwość dokonania zmian w harmonogramie.

Dokumentacja konkursowa dla II naboru wniosków zostanie opublikowana najpóźniej w dniu uruchomienia naboru.

 

 

Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego

Najnowsze artykuły w kategorii

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//