Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

W związku z realizacją projektu pn. „Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim", współfinansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz środków krajowych, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na:
- przeprowadzenie w Gminie Gorzków konsultacji społecznych z użyciem techniki planning for real.
Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30 000, 00 euro realizowane na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami można pobrać tutaj

 

 

Najnowsze artykuły w kategorii

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//