Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego

jako Operator Dotacji

ogłasza I nabór wniosków 

JIIIS/DOT/I/2013

w ramach Projektu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim” współfinasowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

 

Wniosek aplikacyjny wraz z załącznikami należy złożyć w zaklejonej kopercie osobiście lub wysyłać listem poleconym albo pocztą kurierską w terminie: od dnia 12 sierpnia 2013 r. do dnia 9 września 2013 r. do godz. 15.00 na adres:

Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego, pokój 315

ul. Partyzancka 2

21-007 Mełgiew

 

 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

◊ funkcjonujące przedsiębiorstwa

◊ nowe firmy/podmioty rozpoczynające własną działalność gospodarczą

◊ organizacje pozarządowe

 

W ramach niniejszego naboru wniosków jeden WNIOSKODAWCA może złożyć tylko jeden wniosek.

Budżet i poziom dofinansowania:

Ogólna, orientacyjna kwota dostępna w ramach niniejszego naboru wynosi 1 321 851,00 CHF.

W ramach niniejszego naboru wyodrębniona została alokacja dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz alokacja traktowana łącznie dla istniejących przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych. Udzielenie wsparcia zaplanowano dla 20 nowych firm/podmiotów rozpoczynających własną działalność. Pozostała kwota alokacji podzielona będzie proporcjonalnie do liczby zakwalifikowanych wniosków aplikacyjnych pomiędzy organizacje pozarządowe i istniejące przedsiębiorstwa.

W przypadku, gdy przewidziana finansowa alokacja nie może być w pełni wykorzystana ze względu na niedostateczną jakość lub liczbę złożonych wniosków przez osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej, Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego zastrzega sobie prawo do realokacji pozostałych środków pomiędzy pozostałe grupy Wnioskodawców.

 

Poziomy i kwoty dofinansowania:

Beneficjent dotacji

Maksymalny poziom dofinansowania

[%]

 

Minimalna kwota dofinansowania

[PLN]

Maksymalna kwota dofinansowania

[PLN]

 Prywatne przedsiębiorstwa  60%  30 000  300 000
 Nowe firmy /podmioty rozpoczynające własną działalność gospodarczą  70%  20 000  40 000
 Organizacje pozarządowe  90%  20 000  50 000

 

Informacja i dokumenty aplikacyjne do pobrania:

Szczegółowe Wytyczne dla ubiegających się o dotację wraz z dokumentami aplikacyjnymi do pobrania są dostępne na stronach internetowych pod adresami:

www.szlaksobieskiego.info,

www.melgiew.pl,

www.rybczewice.pl,

www.wolka.pl,

www.spiczyn.pl,

www.gorzkow.eu,

www.piaski.pl.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Fundacji Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego jak również w Gminach Partnerskich Projektu. Pytania związane z wypełnieniem wniosku mogą być wysłane e-mailem, pocztą lub faksem nie później niż na 7 dni roboczych przed ostatecznym terminem składania wniosków pod adresy i numery podane poniżej:

Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego, pokój 315

ul. Partyzancka 2

21-007 Mełgiew

Nr tel. 81 759 77 01 wew. 224

Nr fax: 81 759 77 04

Adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Dokumenty można pobrać tutaj

Najnowsze artykuły w kategorii

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//