Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

 

 

 

INFORMACJA O NABORZE UCZESTNIKÓW NA WIZYTĘ STUDYJNĄ

Informujemy, że Zespół Szkoleniowo  –  Doradczy  im.  Jana III Sobieskiego funkcjonujący w ramach programu: „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości  na Szlacheckim Szlaku w Województwie Lubelskim”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami  członkowskimi Unii Europejskiej  ogłasza nabór uczestników na:  wizytę studyjną do Szwajcarii – Region Lavaux, która odbędzie się w dniach od 7 do 12  października  2013 r.    Rekrutacja będzie trwała w okresie od  12 sierpnia do  2 września 2013 roku.

 

Osobami uprawnionymi do udziału w wizytach studyjnych w ramach  powyższego programu są osoby zamieszkałe na obszarze sześciu gmin – Partnerów  Programu: Piaski, Gorzków, Wólka, Spiczyn, Mełgiew, Rybczewice zamierzające  podjąć działalność gospodarczą lub/i przedstawiciele organizacji pozarządowych,  przedstawiciele istniejących podmiotów gospodarczych posiadających siedzibę na terenie w/w gmin oraz przedstawiciele samorządów terytorialnych z terenu sześciu  gmin.

 

Zgłoszenia do uczestnictwa w wizytach studyjnych dokonuje się poprzez  dostarczenie poprawnie wypełnionego Formularza Rekrutacyjnego wraz   z wymaganymi  Załącznikami do wybranego Biura  Partnera  Programu.  Dokumenty dostarczone drogą pocztową  powinny wpłynąć nie później niż w ostatnim dniu rekrutacji (decyduje data dostarczenia).

 

Dane teleadresowe Partnerów Programu:

a) Gmina Mełgiew - ul. Partyzancka 2, 21-007 Mełgiew

b) Gmina Spiczyn - Zawieprzyce 121, 21-077 Spiczyn

c) Gmina Wólka - Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62

d) Gmina Rybczewice - Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice

e) Gmina Piaski - ul. Lubelska 80, 21-050 Piaski

f) Gmina Gorzków - ul. Główna 9, 22-315 Gorzków Osada

 

Koperta z Formularzem  Rekrutacyjnym wraz Załącznikami powinna zawierać  dopisek „Formularz Rekrutacyjny  -  udział w szkoleniach i wizytach studyjnych  w ramach programu Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim  Szlaku w Województwie Lubelskim”.

 

Załączniki:

1.  Regulamin rekrutacji i udzielania wsparcia w zakresie szkoleń i wizyt studyjnych

2.  Formularz Rekrutacyjny wraz z załącznikami

Najnowsze artykuły w kategorii

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//