Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

 

Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego jako Operator Dotacji uprzejmie informuje, iż wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom Beneficjentów ostatecznych oraz po otrzymaniu pisma od przedstawiciela Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy dotyczącego możliwości zmiany terminu naboru, wydłuża przyjmowanie wniosków aplikacyjnych w ramach pierwszego konkursu dotacyjnego do dnia 23 września 2013r. do godz. 15.00. Każdy wniosek złożony po tym terminie zostanie automatycznie odrzucony- nie przewiduje się wyjątków. Przypominamy, że decyduje data wpływu dokumentów aplikacyjnych do Operatora Dotacji.

 

AKTUALNE ETAPY HARMONOGRAMU W RAMACH PIERWSZEGO KONKURSU DOTACYJNEGO:

 

1. Przyjmowanie wniosków aplikacyjnych w ramach pierwszego konkursu dotacyjnego

12.08.2013 – 23.09.2013 (6 tygodni)

2. Czas trwania oceny formalnej złożonych wniosków

24.09.2013 – 14.10.2013 (3 tygodnie)

3. Czas trwania oceny merytorycznej złożonych wniosków

15.10.2013 – 18.11.2013 (5 tygodni)

4. Planowane posiedzenie Komisji Przyznającej Dotacje (KPD)

26.11.2013

5. Przekazanie (za pośrednictwem IR do wiadomości WWPE) listy wszystkich projektów, którym przyznana została dotacja oraz listy projektów rezerwowych

27.11.2013

6. Przyjmowanie dokumentów niezbędnych do podpisania umów z Wnioskodawcami i podpisanie umów

11.12.2013 – 31.12.2013 (3 tygodnie)

 

Operator Dotacji zastrzega sobie możliwość zmiany terminów kolejnych etapów I naboru dotacyjnego.

Najnowsze artykuły w kategorii

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//