Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Zaproszenie na XIX Sesję Rady Gminy Gorzków

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz 713) - zwołuję na dzień 15 grudnia 2020 r. (wtorek) XIX Sesję Rady Gminy Gorzków. Obrady odbędą się w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy Gorzków.
Początek obrad godzina 9:00...
<<< więcej >>>


                                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                   /-/ Konstanty Nieścior

Link do transmisji online

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//