Zaproszenie na II Sesję Rady Gminy Gorzków.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz 594) - zwołuję na dzień 9 grudnia 2014 r. (wtorek) II Sesję Rady Gminy Gorzków. Obrady odbędą się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gorzków. Początek obrad godzina 9:00... <<< więcej >>>


                                                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                                               /-/ Dariusz Stasieczek