Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Zaproszenie na XIX Sesję Rady Gminy Gorzków.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz 446, t.j.) - zwołuję na dzień 30 sierpnia 2016 r. (wtorek) XIX Sesję Rady Gminy Gorzków. Obrady odbędą się w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Gorzkowie-Osadzie. Początek obrad godzina 9:00...
<<< więcej >>>


                                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                   /-/ Dariusz Stasieczek

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//