Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Zaproszenie na XXII Sesję Rady Gminy Gorzków.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz 446, t.j.) - zwołuję na dzień 29 grudnia 2016 r. (czwartek) XXII Sesję Rady Gminy Gorzków. Obrady odbędą się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gorzków. Początek obrad godzina 12:00...
<<< więcej >>>


                                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                   /-/ Dariusz Stasieczek

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//