Zaproszenie na 27-02-2017 XXIII Sesja Rady Gminy Gorzków.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz 446, t.j.) - zwołuję na dzień 27 lutego 2017 r. (poniedziałek) XXIII Sesję Rady Gminy Gorzków. Obrady odbędą się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gorzków. Początek obrad godzina 9:00...
<<< więcej >>>


                                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                   /-/ Dariusz Stasieczek