Zaproszenie na VII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Gorzków.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz 506) - zwołuję na dzień 26 kwietnia 2019 r. (piątek) VII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Gorzków. Obrady odbędą się w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy Gorzków.
Początek obrad godzina 8:00...
<<< więcej >>>


                                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                   /-/ Konstanty Nieścior

Link do transmisji online