Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Zaproszenie na Dni Pola 2020

plakat dni pola

Informacja dla rolników

przymrozki

        W związku z przymrozkami, które wystąpiły na terenie Gminy Gorzków w okresie 13-14 maja 2020 roku poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie szkód.
Wypełnione i czytelnie podpisane (imieniem i nazwiskiem) wnioski wraz z załącznikami należy wrzucić do pojemnika umieszczonego na korytarzu (wejście od strony ul. Głównej) przy BS Izbica w godz. 7:30 - 14:00.
Druk wniosku i załączniki można pobrać w Urzędzie Gminy, bądź bezpośrednio ze strony internetowej (link poniżej).

Wypełniając wniosek należy zwrócić uwagę, aby suma powierzchni upraw w gospodarstwie była zgodna z powierzchnią zgłoszoną do dopłat bezpośrednich.
W razie pytań prosimy o kontakt: Sandra Włoszczal tel. 846838156 wew. 315

 

Formularz wniosku o oszacowanie strat w gospodarstwie (kliknij aby pobrać)
 Załącznik nr. 1 - Oświadczenie zwierzęta  Załącznik nr. 2 - Oświadczenie straty w plantacjach wieloletnich

Informacja dot. wycofania druków dwupodpisowych przemieszczeń zwierząt gospodarskich

        Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie informuje, że otrzymał informacje dotyczącą wycofania druków przez ARiMR dotyczących zgłoszeń przemieszczeń zwierząt gospodarskich podpisywanych jednocześnie przez sprzedającego i kupującego. Oznacza to, że każda z osób nabywająca lub sprzedająca zwierzę gospodarskie będzie musiała sama dokonać przedmiotowego zgłoszenia.
ARiMR poinformowała, że druki dwupodpisowe dla świń będą obowiązywały do końca 2020r., a dla bydła, owiec i kóz do połowy 2021r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie
Małgorzata Kalinowska

Apel do Rolników

Plakat

Apel do rolników i sadowników

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego - już w lutym!

        Rolnikom posiadającym użytki rolne na terenie Gminy Gorzków, przypominamy o możliwości odzyskania podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Wnioski o zwrot podatku składamy w terminie od 3 lutego do 2 marca 2020 r., w pokoju Referatu Podatkowego.
Do wniosku należy dołączyć faktury VAT oleju napędowego zakupionego w okresie: od 1 sierpnia 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku, a także w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR, zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta rolnego.
Limit zwrotu podatku w 2020 r. wynosi:

100,00 zł × ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł × średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w sposób określony we wniosku w terminie 1 – 30 kwietnia 2020 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 84 68 38 156 (wew. 310-311).

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//