Informacja dla rolników

przymrozki

        W związku z przymrozkami, które wystąpiły na terenie Gminy Gorzków w okresie 13-14 maja 2020 roku poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie szkód.
Wypełnione i czytelnie podpisane (imieniem i nazwiskiem) wnioski wraz z załącznikami należy wrzucić do pojemnika umieszczonego na korytarzu (wejście od strony ul. Głównej) przy BS Izbica w godz. 7:30 - 14:00.
Druk wniosku i załączniki można pobrać w Urzędzie Gminy, bądź bezpośrednio ze strony internetowej (link poniżej).

Wypełniając wniosek należy zwrócić uwagę, aby suma powierzchni upraw w gospodarstwie była zgodna z powierzchnią zgłoszoną do dopłat bezpośrednich.
W razie pytań prosimy o kontakt: Sandra Włoszczal tel. 846838156 wew. 315

 

Formularz wniosku o oszacowanie strat w gospodarstwie (kliknij aby pobrać)
 Załącznik nr. 1 - Oświadczenie zwierzęta  Załącznik nr. 2 - Oświadczenie straty w plantacjach wieloletnich