Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

ZAPROSZENIE.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Gorzków na spotkanie informacyjno-promocyjne organizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krasnymstawie, na którym przybliżone zostaną nowe zasady podziału środków finansowanych w ramach programów PROW 2014-2020 obsługiwanych przez ARiMR oraz wymagania jakie należy spełnić aby z tych funduszyskorzystać spotkanie odbędzie się
w dniu
6 czerwca (piątek) 2014 roku o godzinie 1000
w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Gorzkowie.

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//