ZAPROSZENIE.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Gorzków na spotkanie informacyjno-promocyjne organizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krasnymstawie, na którym przybliżone zostaną nowe zasady podziału środków finansowanych w ramach programów PROW 2014-2020 obsługiwanych przez ARiMR oraz wymagania jakie należy spełnić aby z tych funduszyskorzystać spotkanie odbędzie się
w dniu
6 czerwca (piątek) 2014 roku o godzinie 1000
w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Gorzkowie.