BADANIA STATYSTYCZNE Z ZAKRESU ROLNICTWA 01 czerwca - 29 lipca 2016r.

Badania statystyczne z zakresu rolnictwa-plakat

        W dniach od 1 czerwca do 29 lipca 2016 r. na terenie całej Polski zostaną przeprowadzone badania statystyczne z zakresu rolnictwa:
• badanie struktury gospodarstw rolnych (formularz R-SGR).
• badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej (formularz R-ZW-B).
• badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (formularz R-ZW-S).

Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badań mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:
• samodzielne wypełnienie formularza przez Internet w dniach 1-9 czerwca 2016 r., dostępnego na stronie https://rolnictwo.stat.gov.pl ,
• rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 10 czerwca-22 lipca 2016 r.
• rozmowę z ankieterem statystycznym w trakcie wywiadu bezpośredniego w dniach 10 czerwca-29 lipca 2016 r.

Więcej informacji nt. badań ankietowych znajduje się na stronie: http://form.stat.gov.pl/... .
Tożsamość teleankietera można potwierdzić dzwoniąc na numer infolinii: 22 279 99 99 (opłata zgodnie z taryfą operatora, czynny w godzinach 8-20).
Ankieterzy statystyczni bezpośrednio rozmawiający z respondentami będą okazywać legitymację ze zdjęciem.