Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Szkolenie chemizacyjne dla rolników.

 

lodr logo
 

LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO
W KOŃSKOWOLI

zaprasza na

KURS PODSTAWOWY W ZAKRESIE STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

Szkolenie odbędzie się w Centrum Społeczno- Kulturalnym w Gorzkowie w dniach 14-15 lipca 2016 roku. Szkolenie trwa 2 dni.

WAŻNE !!! Każdy, kto stosuje i wykonuje zabiegi ochrony roślin, jest obowiązany posiadać aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia chemizacyjnego.
Podstawa prawna: Art. 74 Ustawy o Ochronie Roślin z dnia 18 grudnia 2003 r. (Dz.U. z 2008r., Nr 133, poz.849)

Proszę o kontakt osobisty w Urzędzie Gminy Gorzków pokój nr 13 (w piątki) lub codziennie telefonicznie - 601 713 967

Teodora Poździk        

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//