Zmiana przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt.


 Od 18 października 2016r. rolnicy posiadający zwierzęta gospodarskie muszą stosować się do nowych zasad.
Zobacz najważniejsze zmiany.