Wciornastek tytoniowiec

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
Oddział w Chełmie
KOMUNIKAT z dnia 13 maja 2017 roku

Agrofag: Wciornastek tytoniowiec

Roślina: Tytoń szlachetny

Roślinom tytoniu szlachetnego zagraża wciornastek tytoniowiec – wektor groźnej choroby wirusowej – brązowej plamistości pomidora na tytoniu.

W związku ze zbliżającym się terminem wysadzania rozsady tytoniu w pole w celu ochrony przed wciornastkiem tytoniowcem należy opryskać profilaktycznie rozsadę na 3 dni przed jej wysadzeniem. Pozostałą rozsadę w tunelach lub inspektach należy opryskiwać co 10 dni aż do likwidacji rozsadnika. Po wysadzeniu rozsady na miejsce stałe należy wykonać 3 zabiegi. Pierwszy z nich zaraz po wysadzeniu roślin, następne co 21 dni.

Zaleca się wykonywać zabiegi środkami ochrony roślin z uwzględnieniem stosowania w pierwszej kolejności metod biologicznych, agrotechnicznych i hodowlanych.
Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin:
• Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania,
• Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
• Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie.
• Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych może być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 w/w ustawy.
• Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.

Kierownik Oddziału Stanisław Nazar