Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Szacowanie strat po wiosennych przymrozkach.


Urząd Gminy Gorzków przystępuje do szacowania strat w uprawach sadowniczych oraz na plantacjach owoców miękkich które spowodowały wiosenne przymrozki.

Rolnicy, których uprawy faktycznie ucierpiały z powodu w/w niekorzystnych warunków atmosferycznych mogą składać odpowiednie oświadczenia  w Urzędzie Gminy Gorzków (druk w załączeniu).

Termin składania wniosków - do dnia 09.06.2017r

Wójt Gminy Gorzków
/-/ Marek Kasprzak

Druk oświadczenia

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//