Opakowania po ŚOR

Pismo od Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin:

System PSOR

Wzór karty przekazania odpadu:

Karta zwrotu odpadu