Rolnik Lubelszczyzny

 

Konkurs

 

Rolnik Lubelszczyzny 2017”

Zgłoszenie kandydata następuje poprzez przesłanie lub dostarczenie wypełnionych dwóch egzemplarzy formularza zgłoszeniowego wraz z dokumentacją fotograficzną zapisaną na nośniku elektronicznymdo 16 października 2017r.do godz. 15.00na adres:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

 

ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin

 

z dopiskiem: „Rolnik Lubelszczyzny 2017”.

Pismo Marszałka WL

Regulamin

Druk zgłoszenia