Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

ARiMR informuje - spis zwierząt gospodarskich.

arimr logo
        Biuro Powiatowe ARiMR w Krasnymstawie uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 20a. ust.1 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004r o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. z 2017r., poz. 546) posiadacz zwierzęcia gospodarskiego dokonuje co najmniej raz na 12 miesięcy, nie później niż w dniu 31 grudnia, spisu zwierzat przebywających w siedzibie stada, obejmującego liczbę i numery identyfikacyjne tych zwierząt.

W przypadku braku złożenia spisu zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 11 posiadacz zwierzęcia gospodarczego podlega karze grzywny.

Ulotka informacyjna

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//