Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Badania monitoringowe zwierząt gospodarskich.

weterynaria

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie zawiadamia,

że od lutego 2018 roku na terenie powiatu krasnostawskiego będą prowadzone badania monitoringowe zwierząt gospodarskich w kierunku enzootycznej białaczki bydła, brucelozy bydła, gruźlicy bydła oraz choroby Aujeszkiego u trzody chlewnej.

Lekarz weterynarii Ryszard Wójtowicz został wyznaczony do pobierania krwi od bydła oraz trzody chlewnej na terenie całej gminy.

Z poważaniem
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie
Małgorzata Kalinowska

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//