Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

IRZplus - portal informatyczny do obsługi rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych w gatunku bydło, owce, kozy oraz świnie.

arimr logo
        Biuro Powiatowe ARiMR w Krasnymstawie uprzejmie informuje posiadaczy oznakowanych zwierząt gospodarskich o możliwości składania w formie elektronicznej zgłoszeń o zwierzętach do Systemu IRZ. W tym celu udostępniono aplikację Portal IRZplus, która pozwala posiadaczom na przesyłanie zgłoszeń zdarzeń bezpośrednio do systemu informatycznego, w którym prowadzony jest rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku bydło, owce, kozy oraz świnie.


Portal IRZplus umożliwia posiadaczom zwierząt:
- wgląd do danych Swojej siedziby stada,
- przegląd danych zwierząt znajdujących się w siedzibie stada,
- zgłaszanie zdarzeń zwierzęcych bez konieczności wychodzenia z domu i w dowolnym czasie,
- przegląd zgłoszonych zdarzeń,
- składanie zapotrzebowania na numery kolczyków dla bydła, owiec i kóz lub ich duplikatów,
- zamawianie duplikatów paszportów dla bydła,
- sprawdzanie złożonych przez siebie dyspozycji.
Ponadto niebawem:
- składanie spisu stanu stada świń

Portal IRZplus jest nieodpłatnym narzędziem udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dostępnym całą dobę przez 7 dni w tygodniu.

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Krasnymstawie zachęca do korzystania z Portalu IRZplus oraz zaprasza wszystkich zainteresowanych do siedziby biura, gdzie pracownicy Wydziału Rejestracji Zwierząt udzielą Państwu niezbędnych informacji dotyczących zasad posługiwania się portalem. W I kwartale 2019 roku będzie również możliwość wzięcia udziału w warsztatach z zakresu korzystania z Portalu IRZplus.
Portal IRZplus jest dostępny pod adresem: https:irz.arimr.gov.pl

Z poważaniem
Mieczysław Kowalik
Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Krasnymstawie

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//