Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Informacja ASF - obszar zagrożony w gminie Gorzków

ROZPORZĄDZENIE NR 8
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 16 lipca 2019 r.
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów krasnostawskiego
i zamojskiego

        Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, 7, 8d i 8f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2018 r. poz. 1967), w związku
z wyznaczeniem w dniu 9 lipca 2019 r. w powiecie krasnostawskim ogniska choroby zakaźnej
zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, tj. afrykańskiego pomoru świń w miejscowości
Tarzymiechy Drugie, gmina Izbica, dla którego obszar zapowietrzony i zagrożony chorobą przekracza
granice jednego powiatu, zarządza się, co następuje:

    § 1. Określa się:
1) obszar zapowietrzony w powiecie krasnostawskim o promieniu 3 km wokół ogniska
afrykańskiego pomoru świń wyznaczonego w miejscowości Tarzymiechy Drugie, gmina Izbica,
obejmujący następujące miejscowości: Tarzymiechy Pierwsze, Tarzymiechy Drugie, Tarzymiechy
Trzecie, Wirkowice I w gminie Izbica oraz w powiecie zamojskim obejmujący miejscowości:
Ruskie Piaski, Kolonia Zamszany w gminie Nielisz;

2) obszar zagrożony w powiecie krasnostawskim i zamojskim, o promieniu 7 km poza obszar,
o którym mowa w pkt 1, obejmujący następujące miejscowości:

a) w gminie Izbica: Wirkowice II, Bobliwo, Tarnogóra, Tarnogóra Kolonia, Ostrówek, Mchy,
Ostrzyca, Romanów, Dworzyska, Wał, Wólka Orłowska, Izbica, Orłów Drewniany, Orłów
Drewniany Kolonia, Topola, Orłów Murowany, Orłów Murowany Kolonia, Majdan Krynicki,
Stryjów, Zalesie,

b) w gminie Gorzków: Piaski Szlacheckie i Borsuk... czytaj więcej

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//