Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego - już w sierpniu!

Wójt Gminy Gorzków

informuje rolników o zbliżającym się terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wnioski należy składać w terminie
od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r.
wraz z załączonymi fakturami potwierdzającymi zakup oleju napędowego za okres
od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.

Załączniki:
Wniosek
Oświadczenie działalność rolnicza
Oświadczenie dzierżawa

Informacja ASF - obszar zagrożony w gminie Gorzków

ROZPORZĄDZENIE NR 8
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 16 lipca 2019 r.
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów krasnostawskiego
i zamojskiego

        Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, 7, 8d i 8f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2018 r. poz. 1967), w związku
z wyznaczeniem w dniu 9 lipca 2019 r. w powiecie krasnostawskim ogniska choroby zakaźnej
zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, tj. afrykańskiego pomoru świń w miejscowości
Tarzymiechy Drugie, gmina Izbica, dla którego obszar zapowietrzony i zagrożony chorobą przekracza
granice jednego powiatu, zarządza się, co następuje:

    § 1. Określa się:
1) obszar zapowietrzony w powiecie krasnostawskim o promieniu 3 km wokół ogniska
afrykańskiego pomoru świń wyznaczonego w miejscowości Tarzymiechy Drugie, gmina Izbica,
obejmujący następujące miejscowości: Tarzymiechy Pierwsze, Tarzymiechy Drugie, Tarzymiechy
Trzecie, Wirkowice I w gminie Izbica oraz w powiecie zamojskim obejmujący miejscowości:
Ruskie Piaski, Kolonia Zamszany w gminie Nielisz;

2) obszar zagrożony w powiecie krasnostawskim i zamojskim, o promieniu 7 km poza obszar,
o którym mowa w pkt 1, obejmujący następujące miejscowości:

a) w gminie Izbica: Wirkowice II, Bobliwo, Tarnogóra, Tarnogóra Kolonia, Ostrówek, Mchy,
Ostrzyca, Romanów, Dworzyska, Wał, Wólka Orłowska, Izbica, Orłów Drewniany, Orłów
Drewniany Kolonia, Topola, Orłów Murowany, Orłów Murowany Kolonia, Majdan Krynicki,
Stryjów, Zalesie,

b) w gminie Gorzków: Piaski Szlacheckie i Borsuk... czytaj więcej

Zasady stosowania środków ochrony roślin w sposób bezpieczny dla pszczół.

Komunikat pszczoly

Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krasnymstawie z dnia 9 kwietnia 2019 roku dotycząca wpisu do rejestru zakładów

        W związku ze zbliżającym sie sezonem produkcji i zbioru owoców oraz warzyw Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie przypomina o obowiązku posiadania zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów dla wszystkich, którzy uprawiają (produkują) i sprzedają produkty roślinne do zakładów przetwórstwa, punktów skupu lub prowadzą sprzedaż na targowiskach. Za prowadzenie działalności w zakresie produkcji pierwotnej bez złożenia wniosku o wpis do rejestru grożą kary pieniężne.

Pismo oficjalne
Zaświadczenia o wpisie do rejestru zakladow - informacja
Informacja dla osób prowadzących działalność w zakresie produkcji pierwotnej
Wniosek o wpis do rejestru zakładów

ASF 36 i 37 przypadek

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
Małgorzata Kalinowska

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie zawiadamia, że w dniu 10 kwietnia 2019 r. stwierdzono wystąpienie na terenie powiatu krasnostawskiego 36, 37 przypadku choroby zakażnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF):

1. 36 przypadek stanowi dzik padły w miejscowości Franeiszków, gmina Kraśniczyn, obwód łowieoki nr 225, data pobrania próbek: 07.04.2019 (kość), nr próby: 0606/58/ASF/ 19               

Współrzędne GPS: N50°54'53.6" /50.9149, E23°16'15.4"/23.27096

2. 37 przypadek stanowi dzik padły w lesie „Las Orłowski”, gmina Izbica, obwód łowiecki nr 225, data pobrania próbek: 08.04.2019 (kość), nr próby:
0606/59/ASF/ 19
Współrzędne GPS: N50°54'53.'7" /50.91 4924, E23°l5'24.2"/23256713

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//