Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Informacja

weterynaria
        Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie informuje, że sprzedaż wszystkich produktów pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych we własnym gospodarstwie tj. mięsa i produktów mięsnych, jaj, ryb, tuszek drobiowych, miodu, mleka i produktów mlecznych jest działalnością podlegającą rejestracji we właściwym pod względem terytorialnym powiatowym inspektoracie weterynarii.

Sprzedaż w/w produktów bez wymaganej rejestracji jest działalnością nielegalną i podlega karze finansowej w wysokości od 200 do 5000 zł.

Szczegółowych informacji dotyczących rejestracji można uzyskać osobiście w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Krasnymstawie ul. Piłsudskiego 60A lub telefonicznie pod nr tel. 825763159 od poniedziałku do piątku w godz. 7-15.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie
Małgorzata Kalinowska

Zaproszenie na szkolenie

lodr logo
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Końskowoli

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego
w Krasnymstawie
zapraszają na szkolenie pt.
„Restrukturyzacja małych gospodarstw oraz
zasady przyznawania
płatności obszarowych w roku 2018 - e-wniosek"

które odbędzie się dnia 6.03.2018 r.w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie ul. Sobieskiego 3, sala nr 122.

Program:
9.00 - 9.15 Otwarcie szkolenia – Kierownik PZDR Krasnystaw, Wiesław Orzędowski
9.15 - 10.15 „Restrukturyzacja małych gospodarstw"-pracownik OR ARiMR w Lublinie -Przemysław Podolski
10.15 - 10.30 Nowości w ubezpieczeniach i emeryturach rolniczych – Kierownik PT KRUS w Krasnymstawie - Justyna Przysiężniak
10.30 - 10.45 Przerwa kawowa
10.45 - 11.00 Małopolska Hodowla Roślin Sp.z o.o. – Oferta handlowa kwalifikowanego materiału siewnego - Radosław Berbeć
11.00 - 12.30 Zasady przyznawania płatności obszarowych w roku 2018 - e-wniosek – pracownicy BP ARiMR w Krasnymstawie - Joanna Palikot, Zbigniew Kamieniecki
12.30 - 13.00 Podsumowanie i dyskusja

ARiMR zaprasza na szkolenie.

arimr logo
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Krasnymstawie

zaprasza na szkolenie

 

DOPŁATY BEZPOŚREDNIE 2018
e-wniosek
2 MARCA 2018 r. GODZ. 9:00
Centrum Społeczno-Kulturalne w Gorzkowie

Ważna informacja dla hodowców trzody chlewnej

weterynaria
        Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie informuje, że zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, które wchodzi w życie z dniem 27 lutego 2018 r. na terytorium całego kraju osoby utrzymujące trzodę chlewną obowiązują następujące przepisy:

Nakazuje się:

 • karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
 • prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie,
 • zabezpieczenie budynku, w którym utrzymywane są świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych,
 • utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane zwierzęta kopytne,
 • wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie,
 • stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia,
 • bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń,
 • używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności,
 • wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość - nie mniejsza niż 1 m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego,
 • sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu,
 • zabezpieczenie wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem - w przypadku utrzymywania świń w gospodarstwie w systemie otwartym;

 

Zakazuje się:

 • wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym utrzymywane są świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń
 • wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.

ARiMR zaprasza na szkolenie.

arimr logo

 


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Biuro Powiatowe w Krasnymstawie
ul. Browarna 1
22-300 Krasnystaw

 

 

zaprasza na szkolenie
Płatności Bezpośrednie 2018
e-wnioski

12 luty 2018 r. godz. 9.00
Centrum Społeczno-Kulturalne w Gorzkowie

 

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//